Download bandwidth splitter

Bandwidth splitter hỗ trợ nhiều tính năng. Hạn chế băng thông kết nối Internet cho mỗi người dùng và các host. Thiết lập quota cho lưu lượng sử dụng internet nhiều nhất Khả năng giám sát trong thời gian thực …