Tải microsoft silverlight

Những câu hỏi như: Microsoft silverlight là gì?, Microsoft silverlight có cần thiết không?,… vô vàn câu hỏi xoay quanh microsoft silverlight.

Đây là một nền tảng ứng dụng giúp cho các ứng dụng internet trở nên phong phú và còn là công cụ plugin cho các trình duyệt web. Có thể thấy Microsoft silverlight có tính năng hết sức quan trọng cho trình duyệt web