Eagleget

Eagleget đang là một trong những phần mềm tăng tốc độ download hiệu quả. Nhưng hiện tại phần mềm eagleget bị lỗi nên các hoạt động của phần mềm sẽ bị ngưng nên bạn có thể đợi để sử dụng phiên bản mới của eagleget hoặc sử dụng một phần mềm tăng tốc độ download khác

bạn có thể tham khảo phần mềm download IDM tại đây