Download bandwidth splitter

Bandwidth splitter hỗ trợ nhiều tính năng. Hạn chế băng thông kết nối Internet cho mỗi người dùng và các host. Thiết lập quota cho lưu lượng sử dụng internet nhiều nhất

Khả năng giám sát trong thời gian thực cho phép người quản lý dễ dàng kiểm soát

Phân phát mức độ lượng băng thông

Tiết kiệm được thời gian làm việc

Người dùng có thể theo dõi lượng quota của mình thông qua website