» 
 » Video hướng dẫn VLC Media Player

VLC Media Player 2.2.4

Ứng dụng nghe nhạc, xem phim miễn phí

Nếu Bạn gặp khó khăn về một số thao tác trong Phần mềm VLC Media Player thì video sẽ rất hữu ích cho bạn. Freedownload cung cấp một số video hướng dẫn từng bước về Phần mềm VLC Media Player như cách cài đặt, cách sử dụng, thủ thuật… Video sẽ làm cho các thao tác trong Phần mềm VLC Media Player trở nên dễ dàng hơn đối với bạn. Nếu bạn đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng Phần mềm VLC Media Player thì các video dưới đây sẽ hữu ích cho bạn.

Lưu ý: Sử dụng Adobe Flash Player nếu bạn không xem được video hoặc chất lượng hình ảnh video trên màn hình của bạn chưa tốt.

Video hướng dẫn cài đặt phần mềm VLC MediaPlayer.