» 
 » 
 » Video hướng dẫn Skype

Skype 7.10.73.101

Phần mềm Chat, gọi điện thoại, nhắn tin miễn phí trên máy tính

Nhằm tạo điều kiện cho người dùng sử dụng Phần mềm Skype tốt hơn, FreeDownload cung cấp cho bạn một số đoạn video hướng dẫn về Phần mềm Skype. Video sẽ hướng dẫn bạn từng bước để hoàn thiện một yêu cầu hoặc một chức năng hữu ích nào đó. Ngoài ra, bạn có thể tạm ngừng, xem lại nhiều lần những thao tác mà bạn chưa nắm vững hoặc chưa làm được. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những đoạn video hữu ích, giúp bạn thao tác đễ dàng hơn khi sử dụng Phần mềm Skype.

Lưu ý: Sử dụng Adobe Flash Player nếu bạn không xem được video hoặc chất lượng hình ảnh video trên màn hình của bạn chưa tốt.

Hướng dẫn và sử dụng đăng ký Skype.