» 
 » Video hướng dẫn FileZilla Client

FileZilla Client 3 11

Upload và Download dữ liệu qua giao thức FTP

Nhằm tạo điều kiện cho người dùng sử dụng Phần mềm FileZilla Client tốt hơn, FreeDownload cung cấp cho bạn một số đoạn video hướng dẫn về Phần mềm FileZilla Client. Video sẽ hướng dẫn bạn từng bước để hoàn thiện một yêu cầu hoặc một chức năng hữu ích nào đó. Ngoài ra, bạn có thể tạm ngừng, xem lại nhiều lần những thao tác mà bạn chưa nắm vững hoặc chưa làm được. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những đoạn video hữu ích, giúp bạn thao tác đễ dàng hơn khi sử dụng Phần mềm FileZilla Client.

Lưu ý: Sử dụng Adobe Flash Player nếu bạn không xem được video hoặc chất lượng hình ảnh video trên màn hình của bạn chưa tốt.

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng FileZilla Client.