» 
 » 
 » Video hướng dẫn 7-Zip

7-Zip 9.33 Alpha

Ứng dụng nén và giải nén file miễn phí

FreeDownload luôn cập nhật những video Phần mềm 7-Zip hữu ích nhất cho bạn. Video sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn về việc cài đặt Phần mềm 7-Zip. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp cho bạn một số video khác liên quan đến Phần mềm 7-Zip như hướng dẫn sử dụng, mẹo vặt hay thủ thuật khi sử dụng Phần mềm 7-Zip và các thao tác hữu ích khác mà bạn chưa biết đến. Có sự hỗ trợ của video Phần mềm 7-Zip những thao tác phức tạp sẽ trở nên đơn giản.

Lưu ý: Sử dụng Adobe Flash Player nếu bạn không xem được video hoặc chất lượng hình ảnh video trên màn hình của bạn chưa tốt.

Hướng dẫn mở tập tin Zip và RAR bằng phân mềm 7-zip.