» 
 » 
 » Phiên bản khác WinRAR

WinRAR 5.21

Nén và giải nén file

Phiên bản cũ của Phần mềm WinRAR sẽ hữu ích nếu máy tính của bạn sử dụng hệ điều hành cũ hoặc cấu hình phần cứng chưa đủ để sử dụng Phần mềm WinRAR với phiên bản 5.21.Bạn có thể tải về cài đặt và trả nghiệm trên máy tính của mình. Chúng tôi đã kiểm tra những tập tin hoàn toàn an toàn. Những phiên bản cũ sẽ thiếu vài cập nhật của nhà sản xuất, việc đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của bạn. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt phiên bản Phần mềm WinRAR mới nhất.

PHẦN MỀM LIÊN QUAN >>