» 
 » Phiên bản khác Virtual CloneDrive

Virtual CloneDrive 5.5.0.0

Tiện ích tạo ổ đĩa ảo miễn phí

FreeDownload cung cấp các phiên bản cũ của Phần mềm Virtual CloneDrive. Những phiên bản này sẽ tương thích với máy tính của bạn, trong trường hợp máy tính của bạn không đáp ứng được yêu cầu cần thiết để cài đặt Phần mềm Virtual CloneDrive phiên bản 5.4.8.0 của chúng tôi. Mặc dù các phiên bản cũ có thể cài đặt trên nhiều hệ điều hành hoặc không yêu cầu nâng cấp máy tính nhưng thiếu sót có thể xảy ra. Vì vậy, người dùng phải chấp nhận nếu cài đặt các phiên bản cũ này. Tập tin cài đặt đã được chúng tôi kiểm tra đảm bảo an toàn, bạn có thể dùng các phần mềm Internet Download Manager, BitTorrent, EagleGet, FileZilla Client, uTorrent để tăng tốc độ tải về và cài đặt ngay bây giờ.

PHẦN MỀM LIÊN QUAN >>