» 
 » 
 » Phiên bản khác Skype

Skype 7.10.73.101

Phần mềm Chat, gọi điện thoại, nhắn tin miễn phí trên máy tính

Vì một lý do nào đó máy tính của bạn không sử dụng được phiên bản Ứng dụng Skype mới nhất, FreeDownload đã cung cấp cho bạn một số liên kết về phiên bản cũ. Ứng dụng Skype với phiên bản cũ đã được kiểm tra các tập tin cài đặt an toàn. Nhưng một số tính năng sẽ không được khắc phục hoặc phát triển từ nhà xuất bản, chúng tôi luôn mong muốn người dùng sử dụng phiên bản mới để có sự trải nghiệm về Ứng dụng Skype một cách tốt nhất.

PHẦN MỀM LIÊN QUAN >>