» 
 » Phiên bản khác FileZilla Client

FileZilla Client 3.12.0.2

Upload và Download dữ liệu qua giao thức FTP

FileZilla là một phần mềm mã nguồn mở đa nền tảng cho các máy khách có giao thức FTP. FileZilla hỗ trợ truyền tải file lên các máy chủ với các giao thức truyền file (FTP), FTP qua SSL / TLS (FTPS) và SSH File Transfer Protocol (SFTP). Phần mềm cho phép truyền tải các tập tin giữa các máy chủ và máy khách một cách nhanh chóng, hiệu quả và bảo mật cao.

Phiên bản 3.12.0.2 có gì mới:

Sửa lỗi hỗ trợ UTF-8.
Sửa vị trí của thanh trạng thái danh sách tập tin được chuyển bởi một điểm ảnh.

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Muốn download nhanh hơn? hãy sử dụng chương trình download Internet Download Manager để tăng tốc độ download của bạn lên rõ rệt

PHẦN MỀM LIÊN QUAN >>