Thủ thuật PowerPoint

Khi trình chiếu các slide PowerPoint để minh họa cho bài giảng hay bài thuyết trình của mình, có thể bạn sẽ cần biết những thủ thuật PowerPoint làm cho việc thuyết trình trở nên chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn.