tai gpu z

tải gpu-z về máy tính để giúp cho phần mềm dễ dàng kiểm soát và đo lường được tình trạng máy tính của bạn. Phần mềm gpu-z có khả đo lường và đánh giá mức độ hiện tại của máy tính của bạn, kiểm soát lượng ram và độ nóng của máy