» 
 » Kết quả quét virus Windows Movie Maker

Windows Movie Maker 2.6

Công cụ làm phim và chỉnh sửa video miễn phí
 • Phát hành:
 • Version:
  2.6
 • Sử dụng:
  miễn phí
 • Dung lượng:
  7 MB
 • Lượt tải:
  8948
 • Ngày phát hành:
  15/01/2015
 • Ngày cập nhật:
  22/02/2017
 • Hệ điều hành:
  windows

KẾT QUẢ QUÉT VIRUS >>

FreeDownload kiểm tra lần cuối các tập tin này vào 2015-08-28 với các phần mềm chống virus và chống phần mềm độc hại như Avira Antivirus Premium, Kaspersky Anti-Virus, Avast Antivirus, Bkav Pro. Qua các phần mềm kiểm tra, Ứng dụng Windows Movie Maker tải xuống hoàn toàn sạch 100%.

Avira Antivirus Premium
Phần mềm Avira quét tập tin windows-movie-maker-26_20170308_152241.zip của phần mếm Phần mềm Windows Movie Maker vào 2017-03-08 có kết quả an toàn tuyệt đối với báo cáo kết quả như sau:
Avira / Windows Version 1.9.161.2
Copyright (c) 2010 by Avira GmbH
All rights reserved.
Engine set: 8.3.32.14
VDF Version: 7.11.245.10
Scan start time/thời gian bắt đầu quét: 2017-03-08 1:53:22 PM
Command line/dòng lệnh: g:\scancl.exe --nombr --showall --verboselog /a /z /s --log=d:\scanner\output.tmp C:\Users\Admin\Downloads\windows-movie-maker-26_20170308_152241.zip
configuration file/tập tin cấu hình: g:\scancl.conf
C:\Users\Admin\Downloads\windows-movie-maker-26_20170308_152241.zip
Date: 2017-03-08 Time: 13:52:23 Size: 89088195
Statistics :
Directories/thư mục............... : 0
Archives/lưu trữ.................. : 1
Files/tập tin..................... : 4287
Infected/nhiễm.............. : 0
Warnings/cảnh báo.............. : 0
Suspicious/nghi ngờ............ : 0
Infections/Nhiễm virus................ : 0
Time/thời gian...................... : 00:00:40
Kaspersky Anti-Virus
2016-09-08 09:28:34 Scan_Objects$30410 starting 1%
; --- Settings ---
; Action on detect: Ask after scan
; Scan objects: All objects
; Use iChecker: Yes
; Use iSwift: Yes
; Try disinfect: Yes
; Try delete: Yes
; Try delete container: No
; Exclude by mask: No
; Include by mask: No
; Objects to scan:
; "E:\VR\windows-movie-maker-26_20150907_112637.zip" Enable = Yes
Recursive = No
; ------------------
2016-09-08 09:28:34 E:\VR\windows-movie-maker-26_20150907_112637.zip:Zone.Id
entifier ok
2016-09-08 09:28:34 E:\VR\windows-movie-maker-26_20150907_112637.zip
archive ZIP
2016-09-08 09:28:34 Scan_Objects$30410 running 50%
2016-09-08 09:28:34 E:\VR\windows-movie-maker-26_20150907_112637.zip//window
s-movie-maker_26.exe//data0000.res ok
2016-09-08 09:28:35 E:\VR\windows-movie-maker-26_20150907_112637.zip//window
s-movie-maker_26.exe//# ok
2016-09-08 09:28:35 E:\VR\windows-movie-maker-26_20150907_112637.zip//window
s-movie-maker_26.exe ok
2016-09-08 09:28:35 E:\VR\windows-movie-maker-26_20150907_112637.zip
ok
2016-09-08 09:28:35 Scan_Objects$30410 completed
Info: task 'ods' finished, last error code 0
; --- Statistics ---
; Time Start: 2016-09-08 09:28:34
; Time Finish: 2016-09-08 09:28:35
; Completion: 100%
; Processed objects: 5
; Total detected: 0
; Detected exact: 0
; Suspicions: 0
; Threats detected: 0
; Untreated: 0
; Disinfected: 0
; Quarantined: 0
; Deleted: 6
; Skipped: 0
; Archived: 1
; Packed: 0
; Password protected: 0
; Corrupted: 0
; Errors: 0
; Last object:
; ------------------
Avast Antivirus
Tập tin windows-movie-maker-26_20170308_152241.zip đã được phần mềm Avast quét virus vào 2017-03-08 đảm bảo 100% an toàn cho người dùng có báo cáo kết quả như sau:
File Report :C:/Programdata/Phần mềm Windows Movie Maker/report.txt
Objects to scan: windows-movie-maker-26_20170308_152241.zip
File path: C:\Users\Admin\Downloads\windows-movie-maker-26_20170308_152241.zip
Scan Started at: 2017-03-08 03:03:06
Scan completed at: 2017-03-08 03:03:06
Number of scanned files: 4
Number of scanned folders: 0
Number of infected files: 0
Total size of scanned files: 5658418
Virus database: 2017-03-08
Total scan time: 0:0:32
Bkav Pro
Phần mềm Bkav đã quét tập tin windows-movie-maker-26_20170308_152241.zip của Phần mềm Windows Movie Maker vào 2017-03-08 cho kết quả quyét Virus như sau:
Đối tượng quét: windows-movie-maker-26_20170308_152241.zip
Đường dẫn: C:\Users\Admin\Downloads\windows-movie-maker-26_20170308_152241.zip
Thời gian quét : 0 ' 7 ''
Tổng số file, object đã quét : 1
Nhiễm virus, chứa mã thực thi : 0
Đã cách ly, diệt, loại bỏ: 0
Tập tin báo cáo: C:/Programdata/Phần mềm Windows Movie Maker/report.txt