» 
 » 
 » Kết quả quét virus Viber

Viber 6.6.0.1008

gọi điện và gửi tin nhắn miễn phí
 • Phát hành:
 • Version:
  6.6.0.1008
 • Sử dụng:
  miễn phí
 • Dung lượng:
  66 MB
 • Lượt tải:
  1717
 • Ngày phát hành:
  29/05/2015
 • Ngày cập nhật:
  04/09/2015
 • Hệ điều hành:
  windows

KẾT QUẢ QUÉT VIRUS >>

Hiện nay, phần mềm độc hại như virus, spyware là điều đáng lo ngại của rất nhiều người khi tải một chương trình hoặc ứng từ website về máy tính. Vì vậy, để đảm bảo sự an toàn của người dùng, FreeDownload đã tải và quét virus Ứng dụng Viber phiên bản 5. 1. 1 bằng những phần mềm nổi tiếng như Avira Antivirus Premium, Kaspersky Anti-Virus, Avast Antivirus, Bkav Pro vào 2015-09-08. Qua sự kiểm tra sau khi quét virus, Ứng dụng Viber hoàn toàn sạch sẽ, không có chứa virus, spyware hoặc bất cứ gì có hại cho máy tính của bạn. Bạn có thể yên tâm tải về và cài đặt Ứng dụng Viber của chúng tôi. Dưới đây là kết quả quét virus Ứng dụng Viber.

Avira Antivirus Premium
Phần mềm Avira quét tập tin vibersetup_20150904_123455.zip của phần mếm Ứng dụng Viber vào 2016-09-08 có kết quả an toàn tuyệt đối với báo cáo kết quả như sau:
Avira / Windows Version 1.9.161.2
Copyright (c) 2010 by Avira GmbH
All rights reserved.
Engine set: 8.3.32.14
VDF Version: 7.11.245.10
Scan start time/thời gian bắt đầu quét: 2016-09-08 1:53:22 PM
Command line/dòng lệnh: g:\scancl.exe --nombr --showall --verboselog /a /z /s --log=d:\scanner\output.tmp C:\Users\Admin\Downloads\vibersetup_20150904_123455.zip
configuration file/tập tin cấu hình: g:\scancl.conf
C:\Users\Admin\Downloads\vibersetup_20150904_123455.zip
Date: 2016-09-08 Time: 13:52:23 Size: 89088195
Statistics :
Directories/thư mục............... : 0
Archives/lưu trữ.................. : 1
Files/tập tin..................... : 4287
Infected/nhiễm.............. : 0
Warnings/cảnh báo.............. : 0
Suspicious/nghi ngờ............ : 0
Infections/Nhiễm virus................ : 0
Time/thời gian...................... : 00:00:40
Kaspersky Anti-Virus
...
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//translations/qt_it.qm ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//translations/qt_ja.qm ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//translations/qt_ko.qm ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//translations/qt_lv.qm ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//translations/qt_ru.qm ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//translations/qt_sk.qm ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//translations/qt_uk.qm ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/Blend.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/BrightnessContrast.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick/Extras/designer/CircularGaugeSpecifics.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/Colorize.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/ColorOverlay.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/ConicalGradient.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick/Extras/designer/DelayButtonSpecifics.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/Desaturate.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick/Extras/designer/DialSpecifics.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/DirectionalBlur.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/Displace.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/DropShadow.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/FastBlur.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/private/FastGlow.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/private/FastInnerShadow.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/private/FastMaskedBlur.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/GammaAdjust.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick/Extras/designer/GaugeSpecifics.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/GaussianBlur.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/private/GaussianDirectionalBlur.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/private/GaussianGlow.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/private/GaussianInnerShadow.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/private/GaussianMaskedBlur.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/Glow.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/HueSaturation.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/InnerShadow.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/LevelAdjust.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/LinearGradient.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/MaskedBlur.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/OpacityMask.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick/Extras/designer/PictureSpecifics.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick/Extras/designer/PieMenuSpecifics.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/RadialBlur.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/RadialGradient.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/RectangularGlow.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/RecursiveBlur.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/private/SourceProxy.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick/Extras/designer/StatusIndicatorSpecifics.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/ThresholdMask.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick/Extras/designer/ToggleButtonSpecifics.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtMultimedia/Video.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtGraphicalEffects/ZoomBlur.qml ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick/Extras/plugins.qmltypes ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick/Layouts/plugins.qmltypes ok
2016-09-08 08:56:23 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick/Controls/plugins.qmltypes ok
2016-09-08 08:56:24 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtMultimedia/plugins.qmltypes ok
2016-09-08 08:56:24 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick/Window.2/plugins.qmltypes ok
2016-09-08 08:56:24 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQml/Models.2/plugins.qmltypes ok
2016-09-08 08:56:24 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick.2/plugins.qmltypes ok
2016-09-08 08:56:36 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Viber.exe ok
2016-09-08 08:56:36 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//D3Dcompiler_43.dll ok
2016-09-08 08:56:36 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtMultimedia/declarative_multimedia.dll ok
2016-09-08 08:56:36 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//mediaservice/dsengine.dll ok
2016-09-08 08:56:36 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//exif.dll ok
2016-09-08 08:56:39 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//icudt54.dll ok
2016-09-08 08:56:39 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//icuin54.dll ok
2016-09-08 08:56:39 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//icuuc54.dll ok
2016-09-08 08:56:39 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//libEGL.dll ok
2016-09-08 08:56:40 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//libGLESV2.dll ok
2016-09-08 08:56:40 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//libViber.dll ok
2016-09-08 08:56:40 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQml/Models.2/modelsplugin.dll ok
2016-09-08 08:56:40 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//msvcp120.dll ok
2016-09-08 08:56:40 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//msvcr120.dll ok
2016-09-08 08:56:42 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//opengl32sw.dll ok
2016-09-08 08:56:42 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//imageformats/qdds.dll ok
2016-09-08 08:56:42 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//qfacebook.dll ok
2016-09-08 08:56:42 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//bearer/qgenericbearer.dll ok
2016-09-08 08:56:42 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//imageformats/qgif.dll ok
2016-09-08 08:56:42 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//imageformats/qicns.dll ok
2016-09-08 08:56:42 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//imageformats/qico.dll ok
2016-09-08 08:56:42 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//imageformats/qjp2.dll ok
2016-09-08 08:56:42 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//imageformats/qjpeg.dll ok
2016-09-08 08:56:42 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//qmltooling/qmldbg_qtquick2.dll ok
2016-09-08 08:56:42 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//qmltooling/qmldbg_tcp.dll ok
2016-09-08 08:56:42 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//imageformats/qmng.dll ok
2016-09-08 08:56:42 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//bearer/qnativewifibearer.dll ok
2016-09-08 08:56:42 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick/Layouts/qquicklayoutsplugin.dll ok
2016-09-08 08:56:42 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//imageformats/qsvg.dll ok
2016-09-08 08:56:42 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//iconengines/qsvgicon.dll ok
2016-09-08 08:56:43 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Qt5Core.dll ok
2016-09-08 08:56:43 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Qt5Gui.dll ok
2016-09-08 08:56:44 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Qt5Multimedia.dll ok
2016-09-08 08:56:44 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Qt5MultimediaQuick_p.dll ok
2016-09-08 08:56:44 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Qt5MultimediaWidgets.dll ok
2016-09-08 08:56:44 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Qt5Network.dll ok
2016-09-08 08:56:44 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Qt5OpenGL.dll ok
2016-09-08 08:56:44 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Qt5PrintSupport.dll ok
2016-09-08 08:56:45 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Qt5Qml.dll ok
2016-09-08 08:56:45 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Qt5Quick.dll ok
2016-09-08 08:56:46 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Qt5QuickWidgets.dll ok
2016-09-08 08:56:46 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Qt5Sql.dll ok
2016-09-08 08:56:46 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Qt5Svg.dll ok
2016-09-08 08:56:46 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Qt5WebChannel.dll ok
2016-09-08 08:56:48 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Qt5WebKit.dll ok
2016-09-08 08:56:48 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Qt5WebKitWidgets.dll ok
2016-09-08 08:56:49 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//Qt5Widgets.dll ok
2016-09-08 08:56:49 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//audio/qtaudio_windows.dll ok
2016-09-08 08:56:49 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//imageformats/qtga.dll ok
2016-09-08 08:56:49 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//imageformats/qtiff.dll ok
2016-09-08 08:56:49 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//mediaservice/qtmedia_audioengine.dll ok
2016-09-08 08:56:49 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//playlistformats/qtmultimedia_m3u.dll ok
2016-09-08 08:56:49 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick.2/qtquick2plugin.dll ok
2016-09-08 08:56:49 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick/Controls/qtquickcontrolsplugin.dll ok
2016-09-08 08:56:49 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick/Controls/Styles/Flat/qtquickextrasflatplugin.dll
ok
2016-09-08 08:56:49 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick/Extras/qtquickextrasplugin.dll ok
2016-09-08 08:56:49 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//imageformats/qwbmp.dll ok
2016-09-08 08:56:49 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//imageformats/qwebp.dll ok
2016-09-08 08:56:50 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//platforms/qwindows.dll ok
2016-09-08 08:56:50 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//QtQuick/Window.2/windowplugin.dll ok
2016-09-08 08:56:50 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//printsupport/windowsprintersupport.dll ok
2016-09-08 08:56:50 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//mediaservice/wmfengine.dll ok
2016-09-08 08:56:51 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe//# ok
2016-09-08 08:56:51 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\pack.exe ok
2016-09-08 08:56:51 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\Uninstall.exe archive NSIS
2016-09-08 08:56:51 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\Uninstall.exe//data0001 ok
2016-09-08 08:56:51 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\Uninstall.exe//$PLUGINSDIR\UAC.dll ok
2016-09-08 08:56:51 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\Uninstall.exe//$PLUGINSDIR\System.dll ok
2016-09-08 08:56:51 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\Uninstall.exe//$PLUGINSDIR\FindProcDLL.dll ok
2016-09-08 08:56:51 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\Uninstall.exe//$PLUGINSDIR\modern-header.bmp ok
2016-09-08 08:56:51 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\Uninstall.exe//$PLUGINSDIR\nsDialogs.dll ok
2016-09-08 08:56:51 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\Uninstall.exe//$PLUGINSDIR\nsExec.dll ok
2016-09-08 08:56:51 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\Uninstall.exe//$PLUGINSDIR\KillProcDLL.dll ok
2016-09-08 08:56:51 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\Uninstall.exe//$PLUGINSDIR\ApplicationID.dll ok
2016-09-08 08:56:51 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\Uninstall.exe//# ok
2016-09-08 08:56:52 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$I
NSTDIR\Uninstall.exe ok
2016-09-08 08:56:52 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$P
LUGINSDIR\nsExec.dll ok
2016-09-08 08:56:52 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//$P
LUGINSDIR\InvokeShellVerb.dll ok
2016-09-08 08:56:54 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe//#
ok
2016-09-08 08:56:54 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip//ViberSetup.exe
ok
2016-09-08 08:56:55 E:\VR\vibersetup_20150904_123455.zip ok
2016-09-08 08:56:55 Scan_Objects$30364 completed
Info: task 'ods' finished, last error code 0
; --- Statistics ---
; Time Start: 2016-09-08 08:56:19
; Time Finish: 2016-09-08 08:56:55
; Completion: 100%
; Processed objects: 227
; Total detected: 0
; Detected exact: 0
; Suspicions: 0
; Threats detected: 0
; Untreated: 0
; Disinfected: 0
; Quarantined: 0
; Deleted: 6
; Skipped: 0
; Archived: 4
; Packed: 0
; Password protected: 0
; Corrupted: 0
; Errors: 0
; Last object:
; ------------------
Avast Antivirus
Tập tin vibersetup_20150904_123455.zip đã được phần mềm Avast quét virus vào 2016-09-08 đảm bảo 100% an toàn cho người dùng có báo cáo kết quả như sau:
File Report :C:/Programdata/Ứng dụng Viber/report.txt
Objects to scan: vibersetup_20150904_123455.zip
File path: C:\Users\Admin\Downloads\vibersetup_20150904_123455.zip
Scan Started at: 2016-09-08 08:09:01
Scan completed at: 2016-09-08 08:09:01
Number of scanned files: 4
Number of scanned folders: 0
Number of infected files: 0
Total size of scanned files: 5658418
Virus database: 2016-09-08
Total scan time: 0:0:32
Bkav Pro
Phần mềm Bkav đã quét tập tin vibersetup_20150904_123455.zip của Ứng dụng Viber vào 2016-09-08 cho kết quả quyét Virus như sau:
Đối tượng quét: vibersetup_20150904_123455.zip
Đường dẫn: C:\Users\Admin\Downloads\vibersetup_20150904_123455.zip
Thời gian quét : 0 ' 7 ''
Tổng số file, object đã quét : 1
Nhiễm virus, chứa mã thực thi : 0
Đã cách ly, diệt, loại bỏ: 0
Tập tin báo cáo: C:/Programdata/Ứng dụng Viber/report.txt