» 
 » 
 » Kết quả quét virus UniKey

UniKey 4.2 RC4 Build 140823

Bộ gõ tiếng Việt miễn phí phổ biến nhất
 • Phát hành:
 • Version:
  4.2 RC4 Build 140823
 • Sử dụng:
  miễn phí
 • Dung lượng:
  536,63 KB
 • Lượt tải:
  11892
 • Ngày phát hành:
  30/01/2015
 • Ngày cập nhật:
  03/09/2015
 • Hệ điều hành:
  windows

KẾT QUẢ QUÉT VIRUS >>

Phần mềm UniKey với phiên bản 4.2 RC4 Build 140823 đã được FreeDownload tải xuống và kiểm tra vào 2015-09-03 với các phần mềm quét virus tốt nhất hiện nay như Avira Antivirus Premium, Kaspersky Anti-Virus, Avast Antivirus, Bkav Pro. Chúng tôi đảm bảo Phần mềm UniKey tuyệt đối sạch và không chứa bất kỳ loại virus có hại nào cho máy tính của bạn. Ngoài ra, những phiên bản Phần mềm UniKey tiếp theo sẽ được chúng tôi kiểm tra và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Avira Antivirus Premium
Phần mềm Avira quét tập tin unikey_20150903_163450.zip của phần mếm Ứng dụng UniKey vào 2016-09-03 có kết quả an toàn tuyệt đối với báo cáo kết quả như sau:
Avira / Windows Version 1.9.161.2
Copyright (c) 2010 by Avira GmbH
All rights reserved.
Engine set: 8.3.32.14
VDF Version: 7.11.245.10
Scan start time/thời gian bắt đầu quét: 2016-09-03 1:53:22 PM
Command line/dòng lệnh: g:\scancl.exe --nombr --showall --verboselog /a /z /s --log=d:\scanner\output.tmp C:\Users\Admin\Downloads\unikey_20150903_163450.zip
configuration file/tập tin cấu hình: g:\scancl.conf
C:\Users\Admin\Downloads\unikey_20150903_163450.zip
Date: 2016-09-03 Time: 13:52:23 Size: 89088195
Statistics :
Directories/thư mục............... : 0
Archives/lưu trữ.................. : 1
Files/tập tin..................... : 4287
Infected/nhiễm.............. : 0
Warnings/cảnh báo.............. : 0
Suspicious/nghi ngờ............ : 0
Infections/Nhiễm virus................ : 0
Time/thời gian...................... : 00:00:40
Kaspersky Anti-Virus
2016-09-03 16:35:29 Scan_Objects$1051 starting 1%
; --- Settings ---
; Action on detect: Ask after scan
; Scan objects: All objects
; Use iChecker: Yes
; Use iSwift: Yes
; Try disinfect: Yes
; Try delete: Yes
; Try delete container: No
; Exclude by mask: No
; Include by mask: No
; Objects to scan:
; "C:\Users\Admin\Downloads\unikey_20150903_163450.zip" Enable = Yes
Recursive = No
; ------------------
2016-09-03 16:35:29 C:\Users\Admin\Downloads\unikey_20150903_163450.zip:Zone
.Identifier ok
2016-09-03 16:35:29 Scan_Objects$1051 running 50%
2016-09-03 16:35:29 C:\Users\Admin\Downloads\unikey_20150903_163450.zip
archive ZIP
2016-09-03 16:35:30 C:\Users\Admin\Downloads\unikey_20150903_163450.zip//Uni
Key.cpl ok
2016-09-03 16:35:30 C:\Users\Admin\Downloads\unikey_20150903_163450.zip
ok
2016-09-03 16:35:30 Scan_Objects$1051 completed
Info: task 'ods' finished, last error code 0
; --- Statistics ---
; Time Start: 2016-09-03 16:35:29
; Time Finish: 2016-09-03 16:35:30
; Completion: 100%
; Processed objects: 3
; Total detected: 0
; Detected exact: 0
; Suspicions: 0
; Threats detected: 0
; Untreated: 0
; Disinfected: 0
; Quarantined: 0
; Deleted: 0
; Skipped: 0
; Archived: 1
; Packed: 0
; Password protected: 0
; Corrupted: 0
; Errors: 0
; Last object:
; ------------------
Avast Antivirus
Tập tin unikey_20150903_163450.zip đã được phần mềm Avast quét virus vào 2016-09-03 đảm bảo 100% an toàn cho người dùng có báo cáo kết quả như sau:
File Report :C:/Programdata/Ứng dụng UniKey/report.txt
Objects to scan: unikey_20150903_163450.zip
File path: C:\Users\Admin\Downloads\unikey_20150903_163450.zip
Scan Started at: 2016-09-03 04:09:44
Scan completed at: 2016-09-03 04:09:44
Number of scanned files: 4
Number of scanned folders: 0
Number of infected files: 0
Total size of scanned files: 5658418
Virus database: 2016-09-03
Total scan time: 0:0:32
Bkav Pro
Phần mềm Bkav đã quét tập tin unikey_20150903_163450.zip của Ứng dụng UniKey vào 2016-09-03 cho kết quả quyét Virus như sau:
Đối tượng quét: unikey_20150903_163450.zip
Đường dẫn: C:\Users\Admin\Downloads\unikey_20150903_163450.zip
Thời gian quét : 0 ' 7 ''
Tổng số file, object đã quét : 1
Nhiễm virus, chứa mã thực thi : 0
Đã cách ly, diệt, loại bỏ: 0
Tập tin báo cáo: C:/Programdata/Ứng dụng UniKey/report.txt