» 
 » 
 » Kết quả quét virus Skype

Skype 7.10.73.101

Phần mềm Chat, gọi điện thoại, nhắn tin miễn phí trên máy tính
 • Phát hành:
 • Version:
  7.10.73.101
 • Sử dụng:
  miễn phí
 • Dung lượng:
  39,56 MB
 • Lượt tải:
  8467
 • Ngày phát hành:
  03/06/2015
 • Ngày cập nhật:
  03/09/2015
 • Hệ điều hành:
  windows

KẾT QUẢ QUÉT VIRUS >>

Ngoài các phần mềm chống virus thông thường, Ứng dụng Skype phiên bản 7.9.0.103 cũng đã được FreeDownload tải về và quét virus vào 2015-09-07 với những phần mềm nổi tiếng như Avira Antivirus Premium, Kaspersky Anti-Virus, Avast Antivirus, Bkav Pro. Kết quả của các phần mềm quét virus cho thấy Ứng dụng Skype phiên bản 7.9.0.103 hoàn toàn không có phần mềm độc hại, virus, phần mềm gián điệp gây hại trên máy tính cá nhân. Chúng tôi cũng cho hiển thị các thông tin quét virus từ những phần mềm trên, bạn có thể kiểm tra thêm một lần nữa.

Kaspersky Anti-Virus
2016-09-08 09:15:06 Scan_Objects$30390 starting 1%
; --- Settings ---
; Action on detect: Ask after scan
; Scan objects: All objects
; Use iChecker: Yes
; Use iSwift: Yes
; Try disinfect: Yes
; Try delete: Yes
; Try delete container: No
; Exclude by mask: No
; Include by mask: No
; Objects to scan:
; "E:\VR\skypesetupfull_20150907_115509.zip" Enable = Yes Recursiv
e = No
; ------------------
2016-09-08 09:15:07 E:\VR\skypesetupfull_20150907_115509.zip:Zone.Identifier
ok
2016-09-08 09:15:07 Scan_Objects$30390 running 50%
2016-09-08 09:15:07 E:\VR\skypesetupfull_20150907_115509.zip archive
ZIP
2016-09-08 09:15:22 E:\VR\skypesetupfull_20150907_115509.zip//SkypeSetupFull
.exe packed UPX
2016-09-08 09:15:22 E:\VR\skypesetupfull_20150907_115509.zip//SkypeSetupFull
.exe//UPX//data0000.res ok
2016-09-08 09:15:23 E:\VR\skypesetupfull_20150907_115509.zip//SkypeSetupFull
.exe//UPX//data0040.res ok
2016-09-08 09:15:23 E:\VR\skypesetupfull_20150907_115509.zip//SkypeSetupFull
.exe//UPX//data0041.res ok
2016-09-08 09:15:24 E:\VR\skypesetupfull_20150907_115509.zip//SkypeSetupFull
.exe//UPX ok
2016-09-08 09:15:34 E:\VR\skypesetupfull_20150907_115509.zip//SkypeSetupFull
.exe ok
2016-09-08 09:15:34 E:\VR\skypesetupfull_20150907_115509.zip ok
2016-09-08 09:15:34 Scan_Objects$30390 completed
Info: task 'ods' finished, last error code 0
; --- Statistics ---
; Time Start: 2016-09-08 09:15:06
; Time Finish: 2016-09-08 09:15:34
; Completion: 100%
; Processed objects: 7
; Total detected: 0
; Detected exact: 0
; Suspicions: 0
; Threats detected: 0
; Untreated: 0
; Disinfected: 0
; Quarantined: 0
; Deleted: 6
; Skipped: 0
; Archived: 1
; Packed: 1
; Password protected: 0
; Corrupted: 0
; Errors: 0
; Last object:
; ------------------