» 
 » 
 » Kết quả quét virus ManyCam

ManyCam 5.6.1

Phần mềm chụp webcam với nhiều hiệu ứng hấp dẫn
 • Phát hành:
 • Version:
  5.6.1
 • Sử dụng:
  miễn phí
 • Dung lượng:
  36.09 MB
 • Lượt tải:
  3725
 • Ngày phát hành:
  01/10/2013
 • Ngày cập nhật:
  06/10/2015
 • Hệ điều hành:
  windows

KẾT QUẢ QUÉT VIRUS >>

Ứng dụng ManyCam với phiên bản 4 0 tuyệt đối sạch và không chứa các phần mềm độc hại như virus, spyware… FreeDownload đã tải xuống và dùng các phần mềm quét virus mạnh mẽ như Avira Antivirus Premium, Kaspersky Anti-Virus, Avast Antivirus, Bkav Pro để quét virus và kiểm tra độ an toàn của Ứng dụng ManyCam vào 2015-09-09. Các bạn có thể kiểm tra thông tin quét virus ở bên dưới từ phần mềm của chúng tôi. Không chỉ vậy, chúng tôi sẽ kiểm tra, đảm bảo độ an toàn với những phiên bản sau.

Avira Antivirus Premium
Phần mềm Avira quét tập tin manycamwebinstaller_20150907_150955.zip của phần mếm Phần mềm ManyCam vào 2016-09-09 có kết quả an toàn tuyệt đối với báo cáo kết quả như sau:
Avira / Windows Version 1.9.161.2
Copyright (c) 2010 by Avira GmbH
All rights reserved.
Engine set: 8.3.32.14
VDF Version: 7.11.245.10
Scan start time/thời gian bắt đầu quét: 2016-09-09 1:53:22 PM
Command line/dòng lệnh: g:\scancl.exe --nombr --showall --verboselog /a /z /s --log=d:\scanner\output.tmp C:\Users\Admin\Downloads\manycamwebinstaller_20150907_150955.zip
configuration file/tập tin cấu hình: g:\scancl.conf
C:\Users\Admin\Downloads\manycamwebinstaller_20150907_150955.zip
Date: 2016-09-09 Time: 13:52:23 Size: 89088195
Statistics :
Directories/thư mục............... : 0
Archives/lưu trữ.................. : 1
Files/tập tin..................... : 4287
Infected/nhiễm.............. : 0
Warnings/cảnh báo.............. : 0
Suspicious/nghi ngờ............ : 0
Infections/Nhiễm virus................ : 0
Time/thời gian...................... : 00:00:40
Kaspersky Anti-Virus
2016-09-09 17:47:45 Scan_Objects$31343 starting 1%
; --- Settings ---
; Action on detect: Ask after scan
; Scan objects: All objects
; Use iChecker: Yes
; Use iSwift: Yes
; Try disinfect: Yes
; Try delete: Yes
; Try delete container: No
; Exclude by mask: No
; Include by mask: No
; Objects to scan:
; "E:\VR\manycamwebinstaller_20150907_150955.zip" Enable = Yes Recursiv
e = No
; ------------------
2016-09-09 17:47:45 E:\VR\manycamwebinstaller_20150907_150955.zip:Zone.Ident
ifier ok
2016-09-09 17:47:45 Scan_Objects$31343 running 50%
2016-09-09 17:47:45 E:\VR\manycamwebinstaller_20150907_150955.zip archive
ZIP
2016-09-09 17:47:45 E:\VR\manycamwebinstaller_20150907_150955.zip//manycamwe
binstaller.exe//data0011.res archive ZIP
2016-09-09 17:47:45 E:\VR\manycamwebinstaller_20150907_150955.zip//manycamwe
binstaller.exe//data0011.res//install.ico ok
2016-09-09 17:47:45 E:\VR\manycamwebinstaller_20150907_150955.zip//manycamwe
binstaller.exe//data0011.res//manifest.xml ok
2016-09-09 17:47:45 E:\VR\manycamwebinstaller_20150907_150955.zip//manycamwe
binstaller.exe//data0011.res ok
2016-09-09 17:47:45 E:\VR\manycamwebinstaller_20150907_150955.zip//manycamwe
binstaller.exe//# ok
2016-09-09 17:47:45 E:\VR\manycamwebinstaller_20150907_150955.zip//manycamwe
binstaller.exe//# ok
2016-09-09 17:47:46 E:\VR\manycamwebinstaller_20150907_150955.zip//manycamwe
binstaller.exe ok
2016-09-09 17:47:46 E:\VR\manycamwebinstaller_20150907_150955.zip ok
2016-09-09 17:47:46 Scan_Objects$31343 completed
Info: task 'ods' finished, last error code 0
; --- Statistics ---
; Time Start: 2016-09-09 17:47:45
; Time Finish: 2016-09-09 17:47:46
; Completion: 100%
; Processed objects: 8
; Total detected: 0
; Detected exact: 0
; Suspicions: 0
; Threats detected: 0
; Untreated: 0
; Disinfected: 0
; Quarantined: 0
; Deleted: 6
; Skipped: 0
; Archived: 2
; Packed: 0
; Password protected: 0
; Corrupted: 0
; Errors: 0
; Last object:
; ------------------
Avast Antivirus
Tập tin manycamwebinstaller_20150907_150955.zip đã được phần mềm Avast quét virus vào 2016-09-09 đảm bảo 100% an toàn cho người dùng có báo cáo kết quả như sau:
File Report :C:/Programdata/Phần mềm ManyCam/report.txt
Objects to scan: manycamwebinstaller_20150907_150955.zip
File path: C:\Users\Admin\Downloads\manycamwebinstaller_20150907_150955.zip
Scan Started at: 2016-09-09 05:09:48
Scan completed at: 2016-09-09 05:09:48
Number of scanned files: 4
Number of scanned folders: 0
Number of infected files: 0
Total size of scanned files: 5658418
Virus database: 2016-09-09
Total scan time: 0:0:32
Bkav Pro
Phần mềm Bkav đã quét tập tin manycamwebinstaller_20150907_150955.zip của Phần mềm ManyCam vào 2016-09-09 cho kết quả quyét Virus như sau:
Đối tượng quét: manycamwebinstaller_20150907_150955.zip
Đường dẫn: C:\Users\Admin\Downloads\manycamwebinstaller_20150907_150955.zip
Thời gian quét : 0 ' 7 ''
Tổng số file, object đã quét : 1
Nhiễm virus, chứa mã thực thi : 0
Đã cách ly, diệt, loại bỏ: 0
Tập tin báo cáo: C:/Programdata/Phần mềm ManyCam/report.txt