» 
 » Kết quả quét virus IDM Internet Download Manager

IDM Internet Download Manager 6.27 Build 5

IDM tăng tốc download nhanh nhất
 • Phát hành:
 • Version:
  6.27 Build 5
 • Sử dụng:
  dùng thử
 • Dung lượng:
  6,6 MB
 • Lượt tải:
  17408
 • Ngày phát hành:
  21/05/2015
 • Ngày cập nhật:
  03/03/2017
 • Hệ điều hành:
  windows

KẾT QUẢ QUÉT VIRUS >>

Phần mềm IDM Internet Download Manager với phiên bản 6.27 Build 5 đã được Freedownload tải về và quét virus vào 2016-01-03 với bốn phần mềm quét virus tốt nhất hiện nay (Avira Antivirus Premium, Kaspersky Anti-Virus, Avast Antivirus, Bkav Pro), đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho người dùng. Chúng tôi đã kiểm tra Phần mềm IDM Internet Download Manager sau khi quét thì hoàn toàn không có phần mềm độc hại, virus, spyware… Bạn có thể cài đặt trên mọi thiết bị. Bạn có thể xem thông tin quét virus Phần mềm IDM Internet Download Manager chi tiết ở dưới đây:

Avira Antivirus Premium
Phần mềm Avira quét tập tin idman623build18_20150901_093649.zip của phần mếm Phần mềm IDM Internet Download Manager vào 2016-12-21 có kết quả an toàn tuyệt đối với báo cáo kết quả như sau:
Avira / Windows Version 1.9.161.2
Copyright (c) 2010 by Avira GmbH
All rights reserved.
Engine set: 8.3.32.14
VDF Version: 7.11.245.10
Scan start time/thời gian bắt đầu quét: 2016-12-21 1:53:22 PM
Command line/dòng lệnh: g:\scancl.exe --nombr --showall --verboselog /a /z /s --log=d:\scanner\output.tmp C:\Users\Admin\Downloads\idman623build18_20150901_093649.zip
configuration file/tập tin cấu hình: g:\scancl.conf
C:\Users\Admin\Downloads\idman623build18_20150901_093649.zip
Date: 2016-12-21 Time: 13:52:23 Size: 89088195
Statistics :
Directories/thư mục............... : 0
Archives/lưu trữ.................. : 1
Files/tập tin..................... : 4287
Infected/nhiễm.............. : 0
Warnings/cảnh báo.............. : 0
Suspicious/nghi ngờ............ : 0
Infections/Nhiễm virus................ : 0
Time/thời gian...................... : 00:00:40
Kaspersky Anti-Virus
2016-09-08 08:53:15 Scan_Objects$30360 starting 1%
; --- Settings ---
; Action on detect: Ask after scan
; Scan objects: All objects
; Use iChecker: Yes
; Use iSwift: Yes
; Try disinfect: Yes
; Try delete: Yes
; Try delete container: No
; Exclude by mask: No
; Include by mask: No
; Objects to scan:
; "E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip" Enable = Yes Recursiv
e = No
; ------------------
2016-09-08 08:53:15 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip:Zone.Identifie
r ok
2016-09-08 08:53:15 Scan_Objects$30360 running 50%
2016-09-08 08:53:15 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip archive
ZIP
2016-09-08 08:53:15 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:15 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:15 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:15 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# archive CHM
2016-09-08 08:53:15 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//About.htm ok
2016-09-08 08:53:15 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//about.png ok
2016-09-08 08:53:15 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//AboutD.htm ok
2016-09-08 08:53:15 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//Add_URL_button.htm ok
2016-09-08 08:53:15 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//AddURL.png ok
2016-09-08 08:53:15 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//categ-add.png ok
2016-09-08 08:53:15 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//categ-edit.png ok
2016-09-08 08:53:15 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//clip-capture.png ok
2016-09-08 08:53:15 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//Command_Line.htm ok
2016-09-08 08:53:15 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//CompleteDlg.htm ok
2016-09-08 08:53:15 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# archive CHM
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//clip-capture.png ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//drop.png ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//general.png ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//ie-capture.png ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//ie-menu.png ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//Integration_into_Browsers.htm ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//keys.png ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//Starting.htm ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//take_over1.png ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//#//tutor.HHC ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:16 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe//# ok
2016-09-08 08:53:17 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip//idman623build
18.exe ok
2016-09-08 08:53:17 E:\VR\idman623build18_20150901_093649.zip ok
2016-09-08 08:53:17 Scan_Objects$30360 completed
Info: task 'ods' finished, last error code 0
; --- Statistics ---
; Time Start: 2016-09-08 08:53:15
; Time Finish: 2016-09-08 08:53:17
; Completion: 100%
; Processed objects: 53
; Total detected: 0
; Detected exact: 0
; Suspicions: 0
; Threats detected: 0
; Untreated: 0
; Disinfected: 0
; Quarantined: 0
; Deleted: 6
; Skipped: 0
; Archived: 3
; Packed: 0
; Password protected: 0
; Corrupted: 0
; Errors: 0
; Last object:
; ------------------
Avast Antivirus
Tập tin idman623build18_20150901_093649.zip đã được phần mềm Avast quét virus vào 2016-12-21 đảm bảo 100% an toàn cho người dùng có báo cáo kết quả như sau:
File Report :C:/Programdata/Phần mềm IDM Internet Download Manager/report.txt
Objects to scan: idman623build18_20150901_093649.zip
File path: C:\Users\Admin\Downloads\idman623build18_20150901_093649.zip
Scan Started at: 2016-12-21 02:12:24
Scan completed at: 2016-12-21 02:12:24
Number of scanned files: 4
Number of scanned folders: 0
Number of infected files: 0
Total size of scanned files: 5658418
Virus database: 2016-12-21
Total scan time: 0:0:32
Bkav Pro
Phần mềm Bkav đã quét tập tin idman623build18_20150901_093649.zip của Phần mềm IDM Internet Download Manager vào 2016-12-21 cho kết quả quyét Virus như sau:
Đối tượng quét: idman623build18_20150901_093649.zip
Đường dẫn: C:\Users\Admin\Downloads\idman623build18_20150901_093649.zip
Thời gian quét : 0 ' 7 ''
Tổng số file, object đã quét : 1
Nhiễm virus, chứa mã thực thi : 0
Đã cách ly, diệt, loại bỏ: 0
Tập tin báo cáo: C:/Programdata/Phần mềm IDM Internet Download Manager/report.txt