» 
 » Kết quả quét virus Camtasia Studio

Camtasia Studio 9.0.3 Build 1627

Phần mềm quay màn hình và biên tập Video
 • Phát hành:
 • Version:
  9.0.3 Build 1627
 • Sử dụng:
  dùng thử
 • Dung lượng:
  269,3 MB
 • Lượt tải:
  16445
 • Ngày phát hành:
  12/05/2015
 • Ngày cập nhật:
  03/01/2017
 • Hệ điều hành:
  windows

KẾT QUẢ QUÉT VIRUS >>

Phần mềm Camtasia Studio với phiên bản 9.0.3 Build 1627 tuyệt đối sạch và không chứa các phần mềm độc hại như virus, spyware… FreeDownload đã tải xuống và dùng các phần mềm quét virus mạnh mẽ như Avira Antivirus Premium, Kaspersky Anti-Virus, Avast Antivirus, Bkav Pro để quét virus và kiểm tra độ an toàn của Phần mềm Camtasia Studio vào 2017-03-03. Các bạn có thể kiểm tra thông tin quét virus ở bên dưới từ phần mềm của chúng tôi. Không chỉ vậy, chúng tôi sẽ kiểm tra, đảm bảo độ an toàn với những phiên bản sau.

Avira Antivirus Premium
Phần mềm Avira quét tập tin camtasia_20150915_145915.zip của phần mếm Phần mềm Camtasia Studio vào 2016-09-15 có kết quả an toàn tuyệt đối với báo cáo kết quả như sau:
Avira / Windows Version 1.9.161.2
Copyright (c) 2010 by Avira GmbH
All rights reserved.
Engine set: 8.3.32.14
VDF Version: 7.11.245.10
Scan start time/thời gian bắt đầu quét: 2016-09-15 1:53:22 PM
Command line/dòng lệnh: g:\scancl.exe --nombr --showall --verboselog /a /z /s --log=d:\scanner\output.tmp C:\Users\Admin\Downloads\camtasia_20150915_145915.zip
configuration file/tập tin cấu hình: g:\scancl.conf
C:\Users\Admin\Downloads\camtasia_20150915_145915.zip
Date: 2016-09-15 Time: 13:52:23 Size: 89088195
Statistics :
Directories/thư mục............... : 0
Archives/lưu trữ.................. : 1
Files/tập tin..................... : 4287
Infected/nhiễm.............. : 0
Warnings/cảnh báo.............. : 0
Suspicious/nghi ngờ............ : 0
Infections/Nhiễm virus................ : 0
Time/thời gian...................... : 00:00:40
Kaspersky Anti-Virus
2016-09-15 15:02:54 Scan_Objects$33533 starting 1%
; --- Settings ---
; Action on detect: Ask after scan
; Scan objects: All objects
; Use iChecker: Yes
; Use iSwift: Yes
; Try disinfect: Yes
; Try delete: Yes
; Try delete container: No
; Exclude by mask: No
; Include by mask: No
; Objects to scan:
; "E:\VR\camtasia_20150915_145915.zip" Enable = Yes Recursive = No
; ------------------
2016-09-15 15:02:54 E:\VR\camtasia_20150915_145915.zip:Zone.Identifier
ok
2016-09-15 15:02:54 Scan_Objects$33533 running 50%
2016-09-15 15:02:54 E:\VR\camtasia_20150915_145915.zip archive ZIP
2016-09-15 15:02:59 E:\VR\camtasia_20150915_145915.zip//camtasia.exe
ok
2016-09-15 15:02:59 E:\VR\camtasia_20150915_145915.zip ok
2016-09-15 15:02:59 Scan_Objects$33533 completed
Info: task 'ods' finished, last error code 0
; --- Statistics ---
; Time Start: 2016-09-15 15:02:54
; Time Finish: 2016-09-15 15:02:59
; Completion: 100%
; Processed objects: 3
; Total detected: 0
; Detected exact: 0
; Suspicions: 0
; Threats detected: 0
; Untreated: 0
; Disinfected: 0
; Quarantined: 0
; Deleted: 11
; Skipped: 0
; Archived: 1
; Packed: 0
; Password protected: 0
; Corrupted: 0
; Errors: 0
; Last object:
; ------------------
Avast Antivirus
Tập tin camtasia_20150915_145915.zip đã được phần mềm Avast quét virus vào 2016-09-15 đảm bảo 100% an toàn cho người dùng có báo cáo kết quả như sau:
File Report :C:/Programdata/Phần mềm Camtasia Studio/report.txt
Objects to scan: camtasia_20150915_145915.zip
File path: C:\Users\Admin\Downloads\camtasia_20150915_145915.zip
Scan Started at: 2016-09-15 03:09:19
Scan completed at: 2016-09-15 03:09:19
Number of scanned files: 4
Number of scanned folders: 0
Number of infected files: 0
Total size of scanned files: 5658418
Virus database: 2016-09-15
Total scan time: 0:0:32
Bkav Pro
Phần mềm Bkav đã quét tập tin camtasia_20150915_145915.zip của Phần mềm Camtasia Studio vào 2016-09-15 cho kết quả quyét Virus như sau:
Đối tượng quét: camtasia_20150915_145915.zip
Đường dẫn: C:\Users\Admin\Downloads\camtasia_20150915_145915.zip
Thời gian quét : 0 ' 7 ''
Tổng số file, object đã quét : 1
Nhiễm virus, chứa mã thực thi : 0
Đã cách ly, diệt, loại bỏ: 0
Tập tin báo cáo: C:/Programdata/Phần mềm Camtasia Studio/report.txt