» 
 » Kết quả quét virus BitTorrent

BitTorrent 7 9 3 Build 40299

Phần mềm tải torrent miễn phí
 • Phát hành:
 • Version:
  7 9 3 Build 40299
 • Sử dụng:
  miễn phí
 • Dung lượng:
  1,51 MB
 • Lượt tải:
  10768
 • Ngày phát hành:
  06/05/2015
 • Ngày cập nhật:
  14/05/2015
 • Hệ điều hành:
  windows

KẾT QUẢ QUÉT VIRUS >>

FreeDownload đã tải Phần mềm BitTorrent phiên bản 7 9 3 Build 40299 và sử dụng các phần mềm quét virus nổi tiếng (Avira Antivirus Premium, Kaspersky Anti-Virus, Avast Antivirus, Bkav Pro) để quyết Phần mềm BitTorrent vào 2015-09-04. Chúng tôi đã kiểm tra và thấy Phần mềm BitTorrent không có chứa bất kỳ phần mềm độc hại nào (virus, spyware, adware,...) . Bạn có thể xem các bản ghi đầy đủ dưới đây. Chúng tôi sẽ kiểm tra Phần mềm BitTorrent với phiên bản tiếp theo để đảm bảo an toàn cho cập nhật trong tương lai gần.

Avira Antivirus Premium
Phần mềm Avira quét tập tin bittorrent_20150908_104651.zip của phần mếm Phần mềm BitTorrent vào 2016-09-17 có kết quả an toàn tuyệt đối với báo cáo kết quả như sau:
Avira / Windows Version 1.9.161.2
Copyright (c) 2010 by Avira GmbH
All rights reserved.
Engine set: 8.3.32.14
VDF Version: 7.11.245.10
Scan start time/thời gian bắt đầu quét: 2016-09-17 1:53:22 PM
Command line/dòng lệnh: g:\scancl.exe --nombr --showall --verboselog /a /z /s --log=d:\scanner\output.tmp C:\Users\Admin\Downloads\bittorrent_20150908_104651.zip
configuration file/tập tin cấu hình: g:\scancl.conf
C:\Users\Admin\Downloads\bittorrent_20150908_104651.zip
Date: 2016-09-17 Time: 13:52:23 Size: 89088195
Statistics :
Directories/thư mục............... : 0
Archives/lưu trữ.................. : 1
Files/tập tin..................... : 4287
Infected/nhiễm.............. : 0
Warnings/cảnh báo.............. : 0
Suspicious/nghi ngờ............ : 0
Infections/Nhiễm virus................ : 0
Time/thời gian...................... : 00:00:40
Kaspersky Anti-Virus
2016-09-08 10:47:46 Scan_Objects$30516 starting 1%
; --- Settings ---
; Action on detect: Ask after scan
; Scan objects: All objects
; Use iChecker: Yes
; Use iSwift: Yes
; Try disinfect: Yes
; Try delete: Yes
; Try delete container: No
; Exclude by mask: No
; Include by mask: No
; Objects to scan:
; "E:\VR\bittorrent_20150908_104651.zip" Enable = Yes Recursive = No
; ------------------
2016-09-08 10:47:46 E:\VR\bittorrent_20150908_104651.zip:Zone.Identifier
ok
2016-09-08 10:47:46 Scan_Objects$30516 running 50%
2016-09-08 10:47:46 E:\VR\bittorrent_20150908_104651.zip archive ZIP
2016-09-08 10:47:47 E:\VR\bittorrent_20150908_104651.zip//bittorrent.exe
packed UPX
2016-09-08 10:47:54 E:\VR\bittorrent_20150908_104651.zip//bittorrent.exe//UP
X ok
2016-09-08 10:47:55 E:\VR\bittorrent_20150908_104651.zip//bittorrent.exe//#
archive ZIP
2016-09-08 10:47:55 E:\VR\bittorrent_20150908_104651.zip//bittorrent.exe//#/
/campaigncode.txt ok
2016-09-08 10:47:55 E:\VR\bittorrent_20150908_104651.zip//bittorrent.exe//#
ok
2016-09-08 10:48:00 E:\VR\bittorrent_20150908_104651.zip//bittorrent.exe
ok
2016-09-08 10:48:01 E:\VR\bittorrent_20150908_104651.zip ok
2016-09-08 10:48:01 Scan_Objects$30516 completed
Info: task 'ods' finished, last error code 0
; --- Statistics ---
; Time Start: 2016-09-08 10:47:46
; Time Finish: 2016-09-08 10:48:01
; Completion: 100%
; Processed objects: 6
; Total detected: 0
; Detected exact: 0
; Suspicions: 0
; Threats detected: 0
; Untreated: 0
; Disinfected: 0
; Quarantined: 0
; Deleted: 6
; Skipped: 0
; Archived: 2
; Packed: 1
; Password protected: 0
; Corrupted: 0
; Errors: 0
; Last object:
; ------------------
Avast Antivirus
Tập tin bittorrent_20150908_104651.zip đã được phần mềm Avast quét virus vào 2016-09-17 đảm bảo 100% an toàn cho người dùng có báo cáo kết quả như sau:
File Report :C:/Programdata/Phần mềm BitTorrent/report.txt
Objects to scan: bittorrent_20150908_104651.zip
File path: C:\Users\Admin\Downloads\bittorrent_20150908_104651.zip
Scan Started at: 2016-09-17 05:09:10
Scan completed at: 2016-09-17 05:09:10
Number of scanned files: 4
Number of scanned folders: 0
Number of infected files: 0
Total size of scanned files: 5658418
Virus database: 2016-09-17
Total scan time: 0:0:32
Bkav Pro
Phần mềm Bkav đã quét tập tin bittorrent_20150908_104651.zip của Phần mềm BitTorrent vào 2016-09-17 cho kết quả quyét Virus như sau:
Đối tượng quét: bittorrent_20150908_104651.zip
Đường dẫn: C:\Users\Admin\Downloads\bittorrent_20150908_104651.zip
Thời gian quét : 0 ' 7 ''
Tổng số file, object đã quét : 1
Nhiễm virus, chứa mã thực thi : 0
Đã cách ly, diệt, loại bỏ: 0
Tập tin báo cáo: C:/Programdata/Phần mềm BitTorrent/report.txt