» 
 » 
 » Kết quả quét virus 7-Zip

7-Zip 9.33 Alpha

Ứng dụng nén và giải nén file miễn phí
 • Phát hành:
 • Version:
  9.33 Alpha
 • Sử dụng:
  miễn phí
 • Dung lượng:
  522,43 KB
 • Lượt tải:
  5751
 • Ngày phát hành:
  30/11/2013
 • Ngày cập nhật:
  01/09/2015
 • Hệ điều hành:
  windows

KẾT QUẢ QUÉT VIRUS >>

Để đảm bảo tính an toàn và nâng cao độ tin cậy người dùng đối với website của chúng tôi. FreeDownload đã sử dụng những phần mềm quét virus nổi tiếng như Avira Antivirus Premium, Kaspersky Anti-Virus, Avast Antivirus, Bkav Pro để quét Ứng dụng 7-Zip phiên bản 9.33 Alpha vào 2015-09-03. Qua kiểm tra, chúng tôi thấy Ứng dụng 7-Zip hoàn toàn sạch sẽ, không có chứa virus, phần mềm độc hại hoặc phần mềm gián điệp. Các thông tin về việc quét virus sẽ được chúng tôi thể hiện bên dưới, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi tải về và cài đặt Ứng dụng 7-Zip.

Kaspersky Anti-Virus
2016-09-08 11:01:43 Scan_Objects$30532 starting 1%
; --- Settings ---
; Action on detect: Ask after scan
; Scan objects: All objects
; Use iChecker: Yes
; Use iSwift: Yes
; Try disinfect: Yes
; Try delete: Yes
; Try delete container: No
; Exclude by mask: No
; Include by mask: No
; Objects to scan:
; "E:\VR\7-zip_20150901_122750.zip" Enable = Yes Recursive = No
; ------------------
2016-09-08 11:01:43 E:\VR\7-zip_20150901_122750.zip:Zone.Identifier ok
2016-09-08 11:01:43 Scan_Objects$30532 running 50%
2016-09-08 11:01:43 E:\VR\7-zip_20150901_122750.zip archive ZIP
2016-09-08 11:01:43 E:\VR\7-zip_20150901_122750.zip//setup.zip archive
ZIP
2016-09-08 11:01:44 E:\VR\7-zip_20150901_122750.zip//setup.zip//7%20Zip.exe
suspicion not-a-virus:HEUR:Downloader.Win32.Morstar.gen
2016-09-08 11:01:44 E:\VR\7-zip_20150901_122750.zip//setup.zip//7%20Zip.exe
ok
2016-09-08 11:01:44 Scan_Objects$30532 completed
Info: task 'ods' finished, last error code 0
; --- Statistics ---
; Time Start: 2016-09-08 11:01:43
; Time Finish: 2016-09-08 11:01:44
; Completion: 100%
; Processed objects: 4
; Total detected: 0
; Detected exact: 0
; Suspicions: 0
; Threats detected: 0
; Untreated: 0
; Disinfected: 0
; Quarantined: 0
; Deleted: 6
; Skipped: 0
; Archived: 2
; Packed: 0
; Password protected: 0
; Corrupted: 0
; Errors: 0
; Last object:
; ------------------