» 
 » 
 » Màn hình screenshot WinRAR

WinRAR 5.21

Nén và giải nén file

Những hình ảnh giao diện của Phần mềm WinRAR đã được FreeDownload chụp lại và xử lý với phần mềm Photoshop. Những hình ảnh này sẽ giúp người dùng hiểu hơn về Phần mềm WinRAR, bạn sẽ thấy một số chức năng và thao tác trực tiếp trên giao diện Phần mềm WinRAR thông qua hình ảnh. Nếu bạn muốn biết nhiều thông tin hơn về Phần mềm WinRAR thì bạn nên cài đặt trên máy tính cá nhân của mình và trải nghiệm thử những chức năng có trong chương trình.

Giao diện khi mở Winrar.

Giao diện khi mở Winrar.

Cài đặt các loại tập tin nén trong winrar.

Cài đặt các loại tập tin nén trong winrar.

Chọn các chức năng trong winrar.

Chọn các chức năng trong winrar.

Chọn đường dẫn khi giải nén tập tin bằng Winrar.

Chọn đường dẫn khi giải nén tập tin bằng Winrar.