» 
 » Màn hình screenshot Windows Movie Maker

Windows Movie Maker 2.6

Công cụ làm phim và chỉnh sửa video miễn phí

Giao diện Screenshot sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về Ứng dụng Windows Movie Maker. Những hình ảnh đã được chúng tôi xử lý bằng phần mềm Photoshop sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về chương trình bạn sắp cài đặt. Thông qua hình ảnh bạn sẽ thấy được môi trường làm việc của Ứng dụng Windows Movie Maker cũng như một số tùy chọn có trong giao diện của chương trình này. Bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn về Ứng dụng Windows Movie Maker nếu biết được giao diện của nó trước khi cài đặt vào máy tính.

Cửa sổ thêm ảnh để tạo chuỗi video trình diễn của Windows Movie Maker.

Cửa sổ thêm ảnh để tạo chuỗi video trình diễn của Windows Movie Maker.

Các hiệu ứng được phần mềm Windows Movie Maker hỗ trợ.

Các hiệu ứng được phần mềm Windows Movie Maker hỗ trợ.

Cửa sổ thêm ảnh và văn bản vào trong video của Windows Movie Maker.

Cửa sổ thêm ảnh và văn bản vào trong video của Windows Movie Maker.