» 
 » 
 » Màn hình screenshot Skype

Skype 7.10.73.101

Phần mềm Chat, gọi điện thoại, nhắn tin miễn phí trên máy tính

FreeDownload cung cấp cho bạn một số hình ảnh chất lượng cao được xử lý bằng PhotoScape và kèm theo mô tả chức năng bên dưới từng giao diện. Mô tả về hình ảnh sẽ giúp bạn hiểu thêm về giao diện của Ứng dụng Skype trước khi bạn tải về và cài đặt trên máy tính cá nhân của mình. Hình ảnh sẽ cung cấp không ít thông tin cho bạn nhưng để hiểu hơn về Ứng dụng Skype bạn nên tải về và trải nghiệm.

Cửa sổ đăng nhập tài khoản Skype.

Cửa sổ đăng nhập tài khoản Skype.

Giao diện chính của phần mềm Skype.

Giao diện chính của phần mềm Skype.

Tính năng gọi điện thoại của Skype.

Tính năng gọi điện thoại của Skype.

Giao diện thiết lập cuộc gọi của phần mềm Skype.

Giao diện thiết lập cuộc gọi của phần mềm Skype.

Giao diện cài đặt chung của phần mềm Skype.

Giao diện cài đặt chung của phần mềm Skype.