» 
 » Màn hình screenshot Net Transport (32 bit)

Net Transport (32 bit) 2.96b Build 615

Quản lý và hỗ trợ download

Để cho người dùng hiểu hơn về công dụng cũng như giao diện của Phần mềm Net Transport (32 bit), FreeDownload đã cung cấp một số ảnh chụp các cửa sổ của chương trình. Những hình ảnh này là giao diện của Phần mềm Net Transport (32 bit) sau khi cài đặt vào máy tính. Qua một số giao diện đã được xử lý bằng phần mềm Photoshop này, người dùng sẽ nhận thấy được mức độ thân thiện, các tùy chọn và thao tác đơn giản của Phần mềm Net Transport (32 bit).

Giao diện chính của Net Transport.

Giao diện chính của Net Transport.

Tiến trình tải trong Net Transport.

Tiến trình tải trong Net Transport.