» 
 » Màn hình screenshot Micro Meter

Micro Meter 2.0

Phần mềm theo dõi CPU và RAM

Giao diện Screenshot sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về Ứng dụng Micro Meter. Những hình ảnh đã được chúng tôi xử lý bằng phần mềm Photoshop sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về chương trình bạn sắp cài đặt. Thông qua hình ảnh bạn sẽ thấy được môi trường làm việc của Ứng dụng Micro Meter cũng như một số tùy chọn có trong giao diện của chương trình này. Bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn về Ứng dụng Micro Meter nếu biết được giao diện của nó trước khi cài đặt vào máy tính.

Giao diện của ứng dụng Micro Meter.

Giao diện của ứng dụng Micro Meter.