» 
 » Màn hình screenshot FileZilla Client

FileZilla Client 3 11

Upload và Download dữ liệu qua giao thức FTP

FreeDownload cung cấp cho bạn một số hình ảnh chất lượng cao được xử lý bằng PhotoScape và kèm theo mô tả chức năng bên dưới từng giao diện. Mô tả về hình ảnh sẽ giúp bạn hiểu thêm về giao diện của Phần mềm FileZilla Client trước khi bạn tải về và cài đặt trên máy tính cá nhân của mình. Hình ảnh sẽ cung cấp không ít thông tin cho bạn nhưng để hiểu hơn về Phần mềm FileZilla Client bạn nên tải về và trải nghiệm.

Giao diện chính của phần mềm Filezilla.

Giao diện chính của phần mềm Filezilla.

Giao diện thêm các trang mới của phần mềm Filezilla.

Giao diện thêm các trang mới của phần mềm Filezilla.

Tính năng chỉnh sửa và quản lý các mục quản trị của Filezilla.

Tính năng chỉnh sửa và quản lý các mục quản trị của Filezilla.

Giao diện tính năng thêm cơ sở dữ liệu trong Filezilla.

Giao diện tính năng thêm cơ sở dữ liệu trong Filezilla.