» 
 » Màn hình screenshot EarthView

EarthView 5.5.33

Ứng dụng tạo wallpaper và screen saver từ hình ảnh Trái Đất

Những hình ảnh giao diện của Phần mềm EarthView đã được FreeDownload chụp lại và xử lý với phần mềm Photoshop. Những hình ảnh này sẽ giúp người dùng hiểu hơn về Phần mềm EarthView, bạn sẽ thấy một số chức năng và thao tác trực tiếp trên giao diện Phần mềm EarthView thông qua hình ảnh. Nếu bạn muốn biết nhiều thông tin hơn về Phần mềm EarthView thì bạn nên cài đặt trên máy tính cá nhân của mình và trải nghiệm thử những chức năng có trong chương trình.

Giao diện ứng dụng EarthView.

Giao diện ứng dụng EarthView.

Giao diện màn hình Wallpaper trong EarthView.

Giao diện màn hình Wallpaper trong EarthView.

Giao diện cửa sổ tùy chọn chung trong EarthView.

Giao diện cửa sổ tùy chọn chung trong EarthView.

Giao diện cửa sổ Screen Saver trong EarthView.

Giao diện cửa sổ Screen Saver trong EarthView.

Giao diện cửa sổ Wallpaper trong EarthView.

Giao diện cửa sổ Wallpaper trong EarthView.