» 
 » Màn hình screenshot Download Accelerator Plus

Download Accelerator Plus 10.1.0.0

Phần mềm tăng tốc độ download

Để cho người dùng hiểu hơn về công dụng cũng như giao diện của Phần mềm Download Accelerator Plus, FreeDownload đã cung cấp một số ảnh chụp các cửa sổ của chương trình. Những hình ảnh này là giao diện của Phần mềm Download Accelerator Plus sau khi cài đặt vào máy tính. Qua một số giao diện đã được xử lý bằng phần mềm Photoshop này, người dùng sẽ nhận thấy được mức độ thân thiện, các tùy chọn và thao tác đơn giản của Phần mềm Download Accelerator Plus.

add-on quản lý

add-on quản lý

Thông tin tải về

Thông tin tải về

Trình duyệt internet

Trình duyệt internet

Quản lý tải tập tin trong Download Accelerator Plus

Quản lý tải tập tin trong Download Accelerator Plus

Phần cài đặt trong Download Accelerator Plus

Phần cài đặt trong Download Accelerator Plus

Quản lý tải tập tin trong Download Accelerator Plus

Quản lý tải tập tin trong Download Accelerator Plus