» 
 » Màn hình screenshot ccTalk (CSM Talk)

ccTalk (CSM Talk) 4.1.8.0

Phần mềm chat bằng giọng nói

Với mục đích hỗ trợ người dùng hiểu hơn về Phần mềm ccTalk, FreeDownload đã cung cấp một số hình ảnh kèm theo mô tả. Những hình ảnh đã được xử lý với phần mềm PhotoScape sẽ giúp bạn thấy rõ hơn về giao diện Phần mềm ccTalk (CSM Talk) cũng như các tính năng được nhà sản xuất hỗ trợ. Ngoài ra, Thông qua hình ảnh, bạn còn có thể thấy mức độ thân thiện của Phần mềm ccTalk (CSM Talk) trước khi tải về sử dụng trên máy tính của mình.

Ứng dụng ccTalk (CSM Talk)

Ứng dụng ccTalk (CSM Talk)

Ứng dụng chat bằng giọng nói

Ứng dụng chat bằng giọng nói