» 
 » Màn hình screenshot BitTorrent

BitTorrent 7 9 3 Build 40299

Phần mềm tải torrent miễn phí

Giao diện Screenshot sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về Ứng dụng BitTorrent. Những hình ảnh đã được chúng tôi xử lý bằng phần mềm Photoshop sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về chương trình bạn sắp cài đặt. Thông qua hình ảnh bạn sẽ thấy được môi trường làm việc của Ứng dụng BitTorrent cũng như một số tùy chọn có trong giao diện của chương trình này. Bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn về Ứng dụng BitTorrent nếu biết được giao diện của nó trước khi cài đặt vào máy tính.

Giao diện chính của BitTorrent.

Giao diện chính của BitTorrent.

Giao diện BitTorrent khi đang tải file.

Giao diện BitTorrent khi đang tải file.