» 
 » 
 » Màn hình screenshot 7-Zip

7-Zip 9.33 Alpha

Ứng dụng nén và giải nén file miễn phí

Để cho người dùng hiểu hơn về công dụng cũng như giao diện của Phần mềm 7-Zip, FreeDownload đã cung cấp một số ảnh chụp các cửa sổ của chương trình. Những hình ảnh này là giao diện của Phần mềm 7-Zip sau khi cài đặt vào máy tính. Qua một số giao diện đã được xử lý bằng phần mềm Photoshop này, người dùng sẽ nhận thấy được mức độ thân thiện, các tùy chọn và thao tác đơn giản của Phần mềm 7-Zip.

Giao diện tùy chọn trong 7-Zip

Giao diện tùy chọn trong 7-Zip

Giao diện cửa sổ Benchmark trong ứng dụng 7-zip.

Giao diện cửa sổ Benchmark trong ứng dụng 7-zip.

Giao diện cửa sổ thư mục Split trong 7-Zip

Giao diện cửa sổ thư mục Split trong 7-Zip

Cứa sổ giao diện lựa chọn tập tin trong 7-zip.

Cứa sổ giao diện lựa chọn tập tin trong 7-zip.

7-Zip: Cửa sổ giải nén thư mục lưu trữ

7-Zip: Cửa sổ giải nén thư mục lưu trữ

7-Zip: Giao diện add mục cần giải nén vào

7-Zip: Giao diện add mục cần giải nén vào