Thủ thuật xóa dữ liệu

Xóa dữ liệu trong máy tính là việc làm thường xuyên của người sử dụng, nhưng nếu biết những thủ thuật xóa dữ liệu như: Xóa file, gỡ bỏ phần mềm, ứng dụng, xóa bộ nhớ cached của trình duyệt sẽ giúp máy tính hoạt động nhanh và ổn định hơn.