Kho thủ thuật cắt - ghép và ẩn File gồm những bài viết hay về cách cắt File, ghép và nối nhiều File, ẩn thư mục, giúp người dùng ẩn đi những file dữ liệu quan trọng bao gồm hình ảnh, video, File văn bản.