download zxing project qr code generator 8296

zxing project qr code generator là phần mềm tạo mã QR. Hiện nay mã QR đang được sử dụng và áp dụng ở rất nhiều cửa hàng và một số doanh nghiệp. Giúp người quét dễ dàng trao đổi, thanh toán hay kiểm tra thông tin nhanh chóng