Thủ thuật bảo vệ USB

Những thủ thuật bảo vệ USB giúp bạn đặt mẫu khẩu, đổi mật khẩu cho USB. Fix những lỗi thường gặp và tránh tối đa bị Virus xâm nhập vào USB.